Ovk besiktning

 OVK besiktning, även kallad obligatorisk ventilationskontroll är är en lag som innebär att alla byggnaders ventilation ska kontrolleras med jämna mellanrum. Den bristfälliga ventilationen i Sveriges skolor och bostäder fick regeringen att reagera år 1991 och med det infördes regler för hur ofta ett ventilationssystem måste genomgå en besiktning. Detta för att säkerställa att ventilationen fungerar som den ska och uppfyller de kriterier lagen förespråkar. Detta kallas alltså för OVK och det är olika tidsintervaller som bestämts för olika typer av byggnader. Du kan läsa mer om dessa intervaller längre ner på sidan.

Ventilationsfirma.nu är Sveriges snabbaste växande sajt inom förmedling av ventilationsarbeten. Vi samlar certifierade ventilationsfirmor över hela Sverige och låter våra besökare komma i kontakt med dessa genom våra kontakformulär. När du gör en offertförfrågan kommer upp till 5 ventilationsföretag att kontakta dig, och du kan på så sätt jämföra offerter och låta den som ger er bäst pris utföra OVK besiktningen.

Information om OVK

OVK besiktning infördes alltså 1991 och efter detta tvingades fastighetsägare att göra besiktning av sin ventilation med jämna tidsintervaller. Det är helt upp till fastighetsägaren att se till att lagstiftningen följs, dvs anlitar en ventilationsfirma som gör OVK besiktning inom de givna intervallerna. Detta måste göras av en certifierad kontrollant. OVK besiktningsmannen för ett protokoll där denne skall dokumentera ventilationssystemets brister och redovisa ett resultat som utfaller i godkänd eller icke godkänd. Efter OVK besiktningen ska fastighetens ägare åtgärda de brister som påtalats i protokollet. När protokollet är upprättat måste besiktaren sätta upp detta på en väl synlig plats i byggnaden. En kopia av OVK protokollet skickas även till byggnadsnämnden som fungerar som den myndighet som skall verka för att regler inom OVK efterföljs.

Vid en besiktning kontrolleras det att ventilationssystemets funktion överrenstämmer med de föreskrifter som upprättats i samband med att det installerades. Om en omfattad ombyggnation gjorts av ventilationen gäller de föreskrifter som upprättades året det byggdes om. Om det uppdagas allvarliga brister i ventilationen kan OVK besiktaren icke godkänna systemet. Felet måste då åtgärdas av den som äger fastigheten inom den tidsram som utsatts av besiktningsmannen. Byggnadsnämnden ansvarar då för att följa upp att detta sker och kan utdöma böter om dessa problem inte åtgärdats i tid. Det är alltså väldigt viktigt att göra OVK med jämna mellanrum. Denna lag gäller inte privatpersoner och deras fastigheter, men det är ändå lika viktigt att göra ventilationskontroller av systemet och även utföra ventilationsrengöring. Läs mer om ventilationsrengöring för privatpersoner här

Offert på OVK besiktning

FÅ KOSTNADSFRI OFFERT


Fyll i dina uppgifter och berätta om ditt önskade arbete så kontaktar en eller flera ventilationsfirmor dig inom kort med prisförslag.

Vilket ventilationssystem har du?

Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser.

OVK är viktigt för ventilationen

Det är ytterst viktigt att utföra OVK besiktning efter de tidsintervaller som bestämts. I de miljöer där människor vistas under längre tid måste ventilationen fungera bra. Dålig ventilation påverkar människors hälsa väldigt negativt, det kan exempelvis uppstå allergier, illamående och huvudvärk vid en bristfällig ventilation. Målet med OVK när det infördes var att alla fastigheter år 2015 skulle ett väldokumenterat och godkänt ventilationssystem. 

Att ha briställig ventilation påverkar även fastighetens egen hälsa. Det finns risk för mögel och fuktskador när ventilationen inte fungerar som den ska, detta för att luftflödet blir skadat och innebär att exempelvis vattenångor inte kan ta sin väg ut genom ventilationsystemet som det ska. Såna brister kan en OVK besiktningsman se vid sin inspektion och det är därför av stor vikt för både människors och fastighetens hälsa att dessa kontroller görs som det är sagt. 

Vi hjälper dig komma i kontakt med certiferade OVK-aktörer som kan utföra er besiktning. Fyll bara i kontaktformuläret för att skicka en kostnadsfri offertförfrågan. En eller flera sammarbetspartners kommer att kontakta er inom 24 timmar med offertförslag. Vi har i dagsläget förmedlat tusentals arbeten inom ventilation och vi växer stadigt mot att bli Sveriges största sajt för förmedling av ventilationsarbeten!

 

 

OVK besiktning måste göras med jämna tidsintervaller. Få kostnadsfri offert av certifierade ventilationsfirmor hos oss

Såhär säger lagen om OVK besiktningsintervaller för de olika ventilationssystemen. Källa: Boverket

 
Byggnader Besiktningsintervall* Behörighet**
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med S, F, FX-ventilation 3 år N
Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT, FTX-ventilation 3 år K
Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F, FX, S-ventilation 6 år N
En- och tvåbostadshus med FX, FT, FTX-ventilation endast kontroll för nybyggnad/nyinstallation N