Det finns olika typer av ventilationssystem

När du ska bygga nytt eller byta ut ett befintligt ventilationssystem kan det ibland vara väldigt svårt för dig som lekman att veta vilket du ska välja. Det finns nämligen en rad olika system som sköter din ventilation i hemmet, och de har alla olika funktioner, kostar olika mycket och är olika effektiva. Därför är det viktigt att du är väl medveten om vilket ventilationssystem du väljer. Ventilationsfirmor hjälper ofta sina kunder med planering och konsultation när det ska byggas om i ventilationen. Det är inte helt enkelt att välja system själv och det är inte lätt att veta hur du skall gå till väga vid en eventuell installation. Här kommer vi att gå igenom vilka ventilationssystem som finns tillgängliga. 

 

 

De ventilationssystem som finns att välja mellan är följande:

Självdrag (S)
Mekanisk frånluft (F)
Mekanisk frånluft med värmeåtervinning (FX)
Mekanisk från- och tilluft med (FTX) värmeåtervinning

 

 

Om du känner dig osäker i vilket system du ska välja är det inte alls ovanligt, och därför kan det vara enklare att låta en ventilationsfirma hjälpa dig ta fram det bästa förslaget för ditt hus. Vi på ventilationsfirma.nu är Sveriges största sajt inom förmedling av ventilationsarbeten. Med oss kommer du enkelt i kontakt med ventilationsföretag som arbetar i din stad med alla typer av arbeten inom ventilation. Du slipper alltså leta runt på nätet och kan enkelt fylla i dina kontaktuppgifter i vårt formulär för att bli kontaktad av företag inom ventilaton med prisförslag eller kostnadsfri konsultation. Detta gör det väldigt smidigt att komma igång med ditt projekt och tusentals Svenskar har redan använt vår tjänst för att hitta rätt ventilationsfirma för jobbet.

För dig som ändå vill fördjupa dig mer i de olika ventilationssytemen ska vi här gå igenom och förklara de grundläggande funkioner de olika systemen besitter, vilka för- och nackdelar de har, och kanske kan du med hjälp av oss själv komma fram till vilket ventilationssystem som passar ditt hus bäst. 

Hjälp mig välja rätt ventilationssystem

FÅ KOSTNADSFRI OFFERT


Fyll i dina uppgifter och berätta om ditt önskade arbete så kontaktar en eller flera ventilationsfirmor dig inom kort med prisförslag.

Vilket ventilationssystem har du?

Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser.

Självdragsventilation

Ett hus med självdragsventilation har inga egna ventilationskanaler utan är helt beroende av skillnaden mellan temepratur inuti och utomhus. Eftersom varm luft stiger ter det sig naturligt att det under större delen av året naturligt stiger luft genom frånluftskanalerna och ut i utomhusmiljö. Det som händer då är att det skapas ett undertryck i byggnaden som tillåter ny och fräsch luft utifrån sugas in genom öppningar i byggnadsskalet, exempelvis genom springventiler som ofta sitter placerade vid fönstren. Anledningen till att du med självdragsventilation kanske märkt att ventilationen verkar fungera bättre under vinterhalvåret är att värmen i luften inomhus kontra den kalla utomhus är större. Så när det är sommar och varmt ute blir det en sämre balans mellan dessa vilket resulterar i att ventilationen blir bristfällig. Luften som kommer in i ditt hus måste också filtreras för att bli ren, och detta görs genom de tilluftsventiler som sitter i väggarna. För att denna process skall funka på ett så bra sätt som möjligt måste tilluftsventilerna vara moderna och filter måste finnas för att det inte ska bli förorenad luft inuti fastigheten.

Fördelen med självdragsventilation är att det är billigt att installera, sparar väldigt mycket på energiförbrukningen. Det är även relativt underhållsfritt.

Nackdelar med självdrag är att det under sommarhalvåret lätt blir bristfällig ventilation och det är svårt att kontrollera luftflödet i de olika rummen i huset.

Självdragsventilation - Gratis offerter för arbeten inom Ventilation

Mekanisk Frånluft

Mekanisk frånluftsventilation är vanligast i hus från 70-talet och framåt. Det börjades använda redan på 20-talet i de moderna byggnaderna i våra större städer. Ventilationssystemet bygger på att en ventilationssfläkt blåser ut den varma luften ur huset genom ventilationskanalerna, medans tilluften letar sig in på naturligt vis, av sig själv. Detta sker genom naturlagar som reglerar flödet av tilluft beroende på hur mycket luft som slussas ut ur fastigheten. Det är även mycket vanligt att man använder någon form av värmeåtervinning med ett frånluftsventilationsystem.

Genom att använda mekanisk frånluft slipper du problemen ett självdrag kan orsaka, det vill säga att det blir dåligt ventilerat. Du kan med hjälp av den mekaniska ventilationsfläkten styra mängden luft som ska slussas ut ur din fastighet, och som en naturlig effekt av detta kommer tilluft in genom ventilerna i väggarna. För att detta ska fungera optimalt är det viktigt att dina ventiler håller hög standard och att de är korrekt installerade. Detta kan en ventilationsfirma hjälpa dig med, om du har ett befintligt system och upplever bristfällig ventilation. Det är viktigt att utföra ventilationsrengöring med några års mellanrum för att säkerställa att ventilationskanalerna inte dammar igen, och att fläkten får arbeta fritt. Ett system som inte rengörs riskerar att öka i energiförbrukning och detta märks på elräkningen i långa loppet.

Fördelar: Du får ett bättre kontrollerat luftflöde, och ventilationssystemet kräver inte så mycket utrymme.

Nackdelar: Det kan vara svårt att få ett lagom flöde och det finns risk för drag, och att systemet går på el vilket påverkar din elräkning.

Frånlufts Ventilation - Ventilationsfirma.nu hjälper dig hitta rätt företag för jobbet

FTX: Mekanisk från- och tilluft

 
FTX är ett väldigt komplett ventilationssystem som ofta kallas för balanserad ventilation. Det är styrt av ventilationsfläktar och reglerar både till- och frånluften i din fastighet. Detta gör att man kan ha full kontroll över mängden luft som både tillförs och hur mycket luft som sugs ut. Det är ett stabilt system som är kostnadseffektiv.

För att installera FTX ventilation krävs ventilationskanaler, något som ofta redan finns draget i hus byggda 1970 och framåt. Dessa kanaler används för att transportera bort varm och förbrukad luft, och tillför även utomhus luft direkt in i din fastighet. Innan inomhusluften, det vill säga den uppvärmda luften, passerar ur ditt hus går den igenom ett värmeåtervinningsaggregat som använder energin från den uppvärmda luften och återvinner den. Det är detta som kallas ventilation med värmeåtervinning. FTX ventilation är det i särklass effektivaste systemet, och även här krävs det att man underhåller systemet med ventilationsrengöring med jämna mellanrum, detta för att minska på energiförbrukningen samt se till att systemet inte utsätts för mer slitage än nödvändigt.

Fördelar: Ger en bra luftkvalitet i bostaden, lätt att kontrollera till- och frånluftsflöden. 

Nackdelar: Det dyraste systemet att installera, risk för störande ljud, dyrast driftkostnad av de olika systemen.

FTX ventilation - Installation av rätt ventilationssystem i din villa

FÅ KOSTNADSFRI OFFERT


Fyll i dina uppgifter och berätta om ditt önskade arbete så kontaktar en eller flera ventilationsfirmor dig inom kort med prisförslag.

Vilket ventilationssystem har du?

Tjänsten är kostnadsfri och utan förpliktelser.

Vilket ventilationssystem passar din fastighet?

 

Det kan vara svårt att avgöra själv vilket ventilationssystem man ska installera som lekman. Men lugn, det är därför ventilationsfirmorna erbjuder kostnadsfria hembesök och konsultationer. Vi på ventilationsfirma.nu har förmedlat tusentals ventilationsarbeten åt Svenskar över hela landet och vår affärsmodell är väldigt simpel: Fyll i dina kontaktuppgifter och beskriv ditt önskade arbete eller problem så utförligt som möjligt. Du blir nu kontataktad inom 24 timmar av ett ventilationsföretag som hjälper dig. Tjänsten är helt kostnadsfri och du är inte bunden på något sätt att fullfölja affären.

När man ska se över vilket ventilationssystem som passar bäst behöver ventilationsfirmorna ofta komma på hembesök för att avgöra vart det eventuella sytemet ska få plats någonstans i fastigheten och ifall andra förutsättningar finns för installation. De behöver även ta del av en nogrann planritning för att kunna säkerställa att systemet går att installera på ett korrekt sätt och att ventilationen blir god i fastigheten. Kostnadsmässigt varierar det från fall till fall, så det bästa är att låta en certifierad ventilationsaktör avgöra vilket system som passar bäst och hur det kan installeras på smidigast vis.

Så gör som tusentals andra Svenskar gjort, använd vår kostadsfria tjänst för att komma i kontakt med företag inom ventilation som kan hjälpa dig med ditt projekt. Vi hanterar dina uppgifter på ett säkert sätt och du är som sagt aldrig bunden till någonting bara för att du lämnar en förfrågan.

Läs mer om våra villkor här.